Invitation: 75 years Anniversary Tournament / Dinner

13. maj 2019 Slået fra Af admin

English below

Kære venner af Gentofte Hockey Klub

I anledning af Gentofte Hockey Klubs 75
års jubilæum er det os en stor gælde at kunne invitere jer til fejringen af
klubben i weekenden 8.-9. juni 2019 i Gentofte Sportspark (hockeybanen). 

Fejringen afholdes ved en jubilæumsturnering
med deltagelse af danske og internationale herre- og damehold. Turneringen vil
bl.a. indeholde formandens officielle tale med deltagelse fra rådhuset samt
middag og fest lørdag aften.  

Alle er velkomne til at deltage gratis i festlighederne i løbet af
turneringen. Middag samt
fest lørdag aften kl. 19.00 koster 200 kr. pr. person og inkluderer
velkomstdrink.

Det er muligt at købe mad og drikke på turneringsområdet
til en rimelig pris på.

Programmet ser således ud:

Lørdag den 8. juni 2019

Kl. 10.00 – kl. 13.00 Turneringen
starter – kampe begyndes (klubhus og hockeybanen)

Kl. 13.00 – kl. 14.00 Formanden holder
tale med deltagelse fra rådhuset (klubhus og hockeybanen)

Kl. 14.00 – kl. 18.00 Turneringen
fortsætter (klubhus og hockeybanen)

Kl. 19.00 – kl. 02.00 Middag og
festligheder (stadionrestauranten)

Søndag den 9. juni 2019

Kl. 10.00 – kl. 15.00 Turneringen
fortsætter – kampe begyndes igen (klubhus og hockeybanen)

Kl. 15.00 – kl. 16.00 Formanden deler
priser ud og runder turneringen
af (klubhus og hockeybanen)

Ønsker man at deltage aktivt i
turneringen er dette naturligvis også muligt mod et deltagergebyr på 150 kr.
eller 300 kr. inklusiv deltagergebyr, middag samt fest lørdag og
velkomstdrinks.

Hvis man deltager som frivillig er frokost, middag samt fest (inkl. velkomstdrink) lørdag
gratis.

Frivillige opgaver indeholder:
Turneringsforberedelse fredag, Pengehåndtering, Vagt ved
overnatningsfaciliteter, Baneforberedelse, Bar og Grill, Morgenmad, Frokost, Festforberedelse
og Oprydning mandag.

Som sagt er alle velkomne til at dukke
op til turneringen!

Ønsker du at deltage i festen og middag
lørdag aften i stadionrestauranten Du kan tilmelde dig via ghk75y@gmail.com eller tlf.
30843669.

Vi glæder os til at ser jer til
festlighederne!

Mange hilsner,
Gentofte Hockey Klub

_________________________

Dear friends of Gentofte Hockey Klub,

On the occasion of Gentofte Hockey Club’s 75th anniversary, we are
delighted to invite you to the celebration of the club during the weekend of 8-9 June 2019 in Gentofte
Sports park(hockey pitch).

The celebration will be held as an anniversary tournament with the
participation of Danish and international men’s and women’s teams. The
tournament will include: The chairman’s official speech with participation from
the town hall as well as dinner and party Saturday evening.

Everyone is welcome to participate free of charge in the festivities during
the tournament. The dinner and party on Saturday evening at 7.00 pm costs DKK 200 per person and
includes a welcome drink.

It is possible to buy food and drinks in the tournament area during the
tournament at a reasonable price

The program is as follows:

Saturday, June 8, 2019

10 am – 1 pm Tournament starts – matches begin (clubhouse and hockey pitch)

1 pm – 2 pm The chairman’s official speech with participation from the town
hall (clubhouse and the hockey pitch)

2 pm – 6 pm Tournament continues (clubhouse and hockey pitch)

7.00 pm – 2 am Dinner and celebrations (stadium
restaurant)

Sunday, June 9, 2019

10 am – 3 pm Tournament continues – matches begin (clubhouse and hockey
pitch)

3 pm – 4 pm The chairman hands out prizes and rounds up the tournament
(clubhouse and hockey pitch)

If you wish to participate actively in the tournament, this is of course
also possible for participant fee of DKK 150 or DKK 300 including participation
fee, dinner and party Saturday and welcome drinks.

If you participate as a volunteer, lunch, dinner and party Saturday and welcome drinks are free of
charge. Volunteer Tasks include: Tournament Preparation Friday, Money Management, Oversee Accommodation, Pitch
Preparation, Bar and Grill, Breakfast, Lunch, Party Preparation and Cleanup
Monday.

As mentioned before everyone is welcome to turn up for the tournament!

If you want to participate in the party and dinner Saturday night in the
stadium restaurant, you can sign up via ghk75y@gmail.com or tel. 30843669.

We look forward to seeing you at the festivities!

BR, Gentofte Hockey Klub