Holdsport kalenderen er opdateret for sæsonen 2017-2018 indendørs

admin Ikke kategoriseret

Hockey kalenderen er opdateret for det næste halve år!
English below

Klub kalenderen på holdsport er blevet opdateret med træningstider, træningsweekender, turneringer, stævner og kampdage på hjemmebane. Det er nu muligt for alle medlemmer at se hvornår Gentofte Hockey Klub har booket indendørshallen på Bakkegårdsskolen, og K3 på Gentofte sportspark.

I år bliver Træningstiderne således: U8 og U10; 17:00-18:00 (Hallen er vores fra 16:30, så kom før og vær omklædt til kl. 17:00). U12 og U14; 18:00-19:30, (Mødetid 17:45). Seniorhold; 19:30-22:00 (mødetid 19:00, fordeling mellem herre- og damehold er ikke fastlagt.)
Der vil i år være fredagstræning hver anden fredag fra 19:00-20:30. Dette er for U14 og seniorhold. Der vil være tilmelding til den enkelte træning og vi vil forsøge at arrangerer nogle træningskampe.

Bemærk! Alle medlemmer er tilmeldt træning for de respektive hold de spiller på. Dvs. at man som spiller aktivt skal gå ind og afmelde sig, hvis man ikke kan deltage i en træning. Dette giver trænerne bedre mulighed for, at estimere hvor mange deltagere der er til den enkelte træning. Vær venlige at bruge denne mulighed da det vil være en stor hjælp for de frivillige i klubben.

The hockey calendar have been updated for the next half year!

The club calendar on holdsport has been updated with training hours, training weekends, tournaments, competitions and match days at our home pitch. It is now possible for all members to see when Gentofte Hockey Club have booked the indoor hall at Bakkegårdsskolen, and K3 at Gentofte Sports Park.

This year, the training times will be as follows: U8 and U10; 17:00-18:00 (The hall is open from 16:30, so come before to be dressed and ready at 17:00). U12 and U14; 18:00-19:30, (Meeting 17:45). senior teams; 19: 30-22: 00 (meeting time 19:00, distribution between men’s and women’s teams is not determined. Includes time to clear the pitch)
There will be Friday practices every second Friday from 19:00 to 20:30. This is for U14 and senior teams. Sign up is required for individual training sessions, and we will try to arrange some practice matches.

Note! All members are signed up for their respective teams practice hours. This means that all players have to unsubscribe if they cannot participate in a training session. This gives the coaches a better opportunity to estimate how many participants there are for each training. Please use this feature to help the volunteers in our club.