Another day another hockey match Slagelse-Gentofte

admin Ikke kategoriseret

Hockey kampreferat Slagelse-Gentofte
English below

Søndag d. 8 oktober var sidste spillerunde før vinter pausen. Gentoftes herrehold tog til Slagelse med sikkerhed om at overvintre på første pladseni 1. division, da Odin ikke havde flere kampe at spille i efteråret. Gentofte stillede ligesom i den første kamp kun op med 8 spillere. Det tegnede derfor til at blive en rigtig hård kamp på den svære udebane i Slagelse.

Holdet blev af træner Uta instrueret til at stå tæt på midten og lade spillet gå bredt ud over siderne, hvilket efterlod meget plads, men få chancer til hjemmeholdet. Begge hold var tændte og det mundede ud i to store chancer fra starten. Først fik Gentoftes Oliver spillet bolden til bagstolpen, hvor rutinerede Christian Sandby lurede, han fik dog ikke traf på bolden i denne situation. I den anden ende var det kun Asger i målet der med en fantom redning på stregen forhindrede Slagelse i at score 5 minutter inde i kampen. Efter godt et kvarters spil blev et frislag fra sidelinjen bag 23 meter linjen vekslet til et mål af Olivier, der med kraft og præcision udplacerede målmanden. Slagelse svarede dog hurtigt igen og et skud på stolpen gik bag om Asger i målet og bolden hoppede tilbage ud til to uopdækkede Slagelse spillere der let kunne sende bolden i det tomme mål. 1. halveg var forholdsvis chance fattig med meget tid på bolden for begge hold. Men til sidst i halvegen fik Olivier igen smækket bolden i kassen efter et frislag på tværs tæt på D-et. 1 halveg sluttede med et kort hjørne til Slagelse der blev blokeret og ekspederet væk af forsvaret. 1-2 ved pausen til udeholdet.

I 2. halveg åbnede spillet mere op, og det var tydeligt Slagelse søgte udligningen. En udligning der kom efter lidt af et drop i bagkæden, hvor målhelten fra første halveg havde opdaget at tiden var fløjtet i gang efter et spil stop. Dette udnyttede Slagelse til en hurtig kontra 3 mod 1 på målmanden og stillingen var nu 2-2. Det høje pres fra Slagelses bagkæde efterlod rum som Gentoftes hurtige spillere kunne udnytte. Halvvejs i 2. halveg kom Gentoftes nr. 4 Rasmus forbi en forsvarer og målmanden. på målstregen stod dog rutinerede Christian-Ulrik, der med en dårlig clearing sendte bolden ind på Gentofte spillerens baghånd, hvilket resulterede i at bolden hoppede tilbage ind i mål. 3-2 og 15 minutter tilbage. Gentofte kæmpede hårdt for at udbygge føringen, og med mange lange løb i begge retninger, fra næsten alle positioner på banen, fik holdet tilkæmpet sig de chancer der burde have lukket kampen. Med to skud stolpen, flere på målmanden og afleveringer der snævert missede den spiller de var adresseret til lykkedes det desværre ikke at score flere mål. Derimod fik Slagelse presset igennem og efter en omgang klumpspil fik de sendt bolden over stregen med to minutter igen. Kampen endte med et kort hjørne til Slagelse, et gult kort og en blokeringen af første løberen til resultatet 3-3. En godkendt indsats for begge hold. Og et Gentofte hold der fortsat er ubesejrede i denne sæson.

Hockey match report Slagelse-Gentofte

Sunday d. October 8 was the last match round before the winter break. Gentoft’s men’s team went to Slagelse with certainty of spending the winterbreak at first place in the 1st division, since Odin did not have more matches to play in the fall. The Gentofte consisted of only 8 players same as in the first meeting between the two teams. It looked to be a really hard game considering the difficult away pitch in Slagelse.

The team coach Uta instructed the team to close the center track and let the other team play wide down the sides. Thus leaving a lot of space for them to play in, but lead to few chances for the home team. Both teams were lit andthe game started with two big chances. First, Gentoftes Oliver played the ball nicely to the back post, where Christian Sandby was lurking, but unfortunately he did not get a touch on the bouncy ball. At the other end, Asger managed to keep the goal cleanwith a phantom rescue on the backline, preventing Slagelse from scoring 5 minutes into the match. After a fifteen minutes played, a free kick from the sidelines behind the 23 meter line was turned into a goal by Olivier, whom with power and accuracy outplaced the goalkeeper. Slagelse reacted quickly and after af hit on the post the ball went behind Asger in the goal, and ended up in front of two unmarked Slagelse players who could easily send the ball into the empty goal. 1. Halfway was relatively poor on chances with a lot of time on the ball for both teams. But at the end of the half, Olivier again slammed the ball into the box after a free-hit across to the top of the D. 1 halve ended with a short corner to Slagelse that was blocked and expedited by the defense. 1-2 at half time in favour of the away team.

In the second half, the game opened up more and it was clear that Slagelse sought the equalizer. An equalizer that came after a regular drop in the Gentofte defence. Where the goalscorer from the first half hadn’t realised that time had started after a stop in the game. Slagelse made quick work of the situation in a 3 on 1 counter on the goalkeeper. the score was now 2-2. The high pressure from the entire Slagelse team left room behind the defence which Gentofte’s fast players could use. Halfway in the second half, Gentoftes No. 4 Rasmus passed a defender and the goalkeeper on the backline. However inside the goal awaited very rouitined player Christian-Ulrik , but his clearing went straight into the backstick of Gentoftes nr. 4 the ball bounced back into the goal. 2-3 and 15 minutes left to play. Gentofte struggled hard to expand the lead. With long runs in both directions, from almost all positions on the field. The team was able to create the chances which should have closed the match. With two shots the post, several on the goalkeeper and passed narrowly missed the player they were addressed to. Unfortunately lack of precision meant the team failed to score more goals. In the other end of the field, Slagelse managed to pressure through and after a game of lump they got the ball over the goalline with two minutes of the match to go. The match ended with a short corner to Slagelse, a yellow card and a blocking of said short corner by the first runner. And a score of 3-3. An decent result for both teams. And a Gentofte team which is still undefeated this season.