Holdsport in Gentofte hockey klub

admin Ikke kategoriseret

HUSK at tilmelde jer holdsport!
I Gentofte Hockey Klub arbejder vi i bestyrelsen på at flytte vores aktiviteter for aktive spillere, fra sociale medier som facebook, til andre medier der er mere målrettet idræts foreninger. Vi har i bestyrelsen besluttet at holdsport rummer alle de muligheder vi har brug for som klub. Det er derfor vigtigt at ALLE aktive og passive spillere for oprettet en bruger da betalings systemet også vil blive flyttet hertil. Kamptilmelding for de enkelte hold vil også i fremtiden blive gjort gennem holdsport (ungdoms-holdene er vant til dette, men det er nyt for senior holdene).

Mvh Bestyrelsen

Sign up for holdsport!
In Gentofte Hockey Klub the board is working on moving activities for active players from social medias like facebook, to other medias which are targeting organisations such as ours. On the board we have decided that holdsport provides all the options needed for our club. It’s vital that all active as well as passive players creates an account since our club fee system will also be transfered to holdsport. Organisation of matches will also be done through holdsport for the individual teams. (the youth team are used to doing this, but it’s a new feature for the senior teams).

Kind regards The board.